PRZEKRÓJ
Województwo:
Sektor:
GRUPA ZAWODÓW
1 › 11 › 123
1 › 11 › 123
Grupa zawodów:



Popyt i wzrost:





Tabela 1. Liczba (w mln) pracujących

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
14,771 15,103 15,315 15,335 14,573 14,540 14,043 13,722 13,678 13,957 14,224 14,677 15,229 15,621
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
15,438 15,557 15,613 15,636 15,713 16,018 16,053 16,089 16,092 16,146 16,208 16,224 16,213 16,228
Źródło: opracowanie własne (1995 - 2013 wartości historyczne, 2014 - 2022 prognoza).

Wykres 1. Liczba (w mln) pracujących

Źródło: opracowanie własne (1995 - 2013 wartości historyczne, 2014 - 2022 prognoza).