PRZEKRÓJ
Województwo:
Sektor:
GRUPA ZAWODÓW
1 › 11 › 123
1 › 11 › 123
Grupa zawodów:Popyt i wzrost:

Tabela 1. Liczba (w mln) pracujących

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
14,771 15,103 15,315 15,335 14,573 14,540 14,043 13,722 13,678 13,957 14,224 14,677 15,229 15,621 15,438 15,557
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
15,613 15,636 15,713 16,018 16,280 16,328 16,404 16,646 16,827 16,964 17,045 17,114 17,209 17,316 17,433
Źródło: opracowanie własne (1995 - 2016 wartości historyczne, 2017 - 2025 prognoza).

Wykres 1. Liczba (w mln) pracujących

Źródło: opracowanie własne (1995 - 2016 wartości historyczne, 2017 - 2025 prognoza).