Dane Makroekonomiczne

Dochody osobiste ludności ogółem (c.s. z 2000r.)

Dochód osobisty ludności to wszystkie dochody rzeczywiste, jakie otrzymują gospodarstwa domowe, powiększone o wpłaty transferowe otrzymywane od państwa i pomniejszone o podatki płacone państwu.