Dane Makroekonomiczne

Popyt finalny, krajowy  (c.s. z 2000r.)

Krajowy popyt finalny stanowi sumę wartości popytu konsumpcyjnego (wydatków na produkty konsumpcyjne, czyli dobra i usługi wytworzone w kraju) oraz akumulacji (inwestycji oraz zwiększenia zasobów środków obrotowych i rezerw). Wartość wskaźnika wyrażono w cenach stałych z 2000 r.