Dane Makroekonomiczne

Roczne tempo zmian inflacji 

Roczne tempo zmian inflacji jest to łańcuchowy, roczny przyrost względny wartości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych