Dane Makroekonomiczne

Stopa bezrobocia 

Stopa bezrobocia jest to procentowy udział bezrobotnych danej kategorii w liczbie aktywnych zawodowo danej kategorii.