Dane Makroekonomiczne

Średnie oprocentowanie depozytów 12-mies. w głównych bankach komercyjnych 

"Kategoria depozyty obejmuje: 1) rachunki bieżące/depozyty bieżące, tj. środki, które mogą być płatne na żądanie, ulokowane przez bank na rachunkach bieżących u nierezydentów. Zalicza się tu również depozyty jednodniowe typu „overnight”, depozyty typu „tomnext” i „spotnext”; 2) depozyty terminowe, które są ulokowane przez bank u nierezydenta na określony termin; 3) depozyty z terminem wypowiedzenia, które są ulokowane przez bank u nierezydenta bez określonego terminu i nie mogą być wycofane bez uprzedniego powiadomienia o zamiarze podjęcia całości lub części depozytu; 4) depozyty zablokowane, którymi bank nie może dobrowolnie rozporządzać z uwagi na ich przeznaczenie na określone cele "