Dane Makroekonomiczne

Wskaźnik cen PKB (deflator PKB)

Deflator PKB jest miernikiem inflacji i odzwierciedla zmiany cen wszystkich wytworzonych w danym okresie dóbr i usług oraz inwestycje, surowce, produkty rolne, a także transakcje z zagranicą. Im wyższy poziom inflacji