Dane Makroekonomiczne

Liczba osób zatrudnionych w tys. os.

Osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy w przedsiębiorstwie publicznym lub u pracodawcy prywatnego (umowa o pracę, powołanie, mianowanie, wybór lub stosunek służbowy).