Dane Makroekonomiczne

Liczba aktywnych zawodowo 

Ludność aktywna zawodowo (inaczej mówiąc siła robocza) obejmuje wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne.