Dane Makroekonomiczne

Import ogółem (c.s. z 2000r.)

Import towarów i usług obejmuje transakcje dotyczące towarów i usług (zakupy, wymianę barterową, dary lub darowizny) dokonywane przez nierezydentów na rzecz rezydentów.