Dane Makroekonomiczne

Spożycie zbiorowe (c.s. 2000r.)

"Spożycie ogólnospołeczne stanowi pozostałą część spożycia w sektorze instytucji rządowych i samorządowych. Obejmują one następujące grupy klasyfikacji COFOG: a) Działalność ogólnopaństwowa (dział 1) b) Obrona narodowa (dział 2) c) Bezpieczeństwo i porządek publiczny (dział 3) d) Sprawy gospodarcze (dział 4) e) Ochrona środowiska (dział 5) f) Gospodarka mieszkaniowa i komunalna (dział 6) g) Administracja centralna, instytucje regulacyjne, upowszechnianie ogólnie dostępnych informacji i danych statystycznych (wszystkie działy) h) Prace badawczo-rozwojowe (wszystkie działy). Spożycie sektora instytucji rządowych i samorządowych obejmuje dwie kategorie wydatków, podobne do kategorii z INKgd: a) wartość wyrobów i usług wytworzonych przez sektor instytucji rządowych i samorządowych poza nakładami inwestycyjnymi na własne potrzeby (odpowiadającą kategorii, produkcją globalną rynkową ) i płatnościami za produkcję globalną nierynkową; b) wydatki poniesione przez sektor instytucji rządowych i samorządowych na wyroby i usługi wytworzone przez producentów rynkowych, które są dostarczane gospodarstwom domowym bez żadnego przekształcenia, jako transfery socjalne w naturze. Instytucje rządowe i samorządowe płacą za te wyroby i usługi, które sprzedający dostarczają gospodarstwom domowym."