Dane Makroekonomiczne

Eksport towarów i usług (c.s. z 2000r.)

Eksport towarów i usług obejmuje transakcje dotyczące towarów i usług (sprzedaż, wymianę barterową, dary lub darowizny) dokonywane przez rezydentów na rzecz nierezydentów.