Dane Makroekonomiczne

Spożycie indywidualne (c.s. z 2000r.)

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych obejmuje: wydatki poniesione przez ludność na zakup produktów (wyrobów i usług) wycenianych w cenach płaconych przez konsumentów, wyroby i usługi otrzymane jako dochód w naturze, wartość oszustw na podatku od towarów i usług (tzw. VAT fraud), wartość spożycia naturalnego, wartość usług mieszkaniowych, tj. czynsze umowne w odniesieniu do mieszkań użytkowanych przez właścicieli i najemców, zyski z inwestowania składek otwartych funduszy emerytalnych (OFE).