Dane Makroekonomiczne

Nazwa zmiennej Opis zmiennej Jednostka zmiennej
A

Akumulacja (c.s. z 2000r.)

mln zł Pokaż
C

Spożycie indywidualne (c.s. z 2000r.)

mln zł Pokaż
DRSO

Przyrost rzeczowych środków obrotowych (c.s. z 2000r.)

mln zł Pokaż
E

Eksport towarów i usług (c.s. z 2000r.)

mln zł Pokaż
G

Spożycie zbiorowe (c.s. 2000r.)

mln zł Pokaż
IM

Import ogółem (c.s. z 2000r.)

mln zł Pokaż
KK

Wartość brutto środków trwałych (c.s. z 2000r.)

mln zł Pokaż
LB

Liczba bezrobotnych ogółem

tys. os. Pokaż
LO

Liczba ofert pracy

szt. Pokaż
LP

Liczba pracujących ogółem

mln os. Pokaż
LS

Liczba aktywnych zawodowo 

tys. os. Pokaż
LWP

Liczba osób w wieku produkcyjnym (15-59/64)

tys. os. Pokaż
LZ

Liczba osób zatrudnionych w tys. os.

tys. os. Pokaż
NBST

Nakłady brutto na środki trwałe (c.s. z 2000r.)

mln zł Pokaż
PC

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

2000 r. = 1 Pokaż
PX

Wskaźnik cen PKB (deflator PKB)

2000 r. = 1 Pokaż
RODP

Średnie oprocentowanie depozytów 12-mies. w głównych bankach komercyjnych 

% Pokaż
SB

Stopa bezrobocia 

% Pokaż
SO

Stopa ofert pracy

% Pokaż
TPC

Roczne tempo zmian inflacji 

% Pokaż
WAZ

Współczynnik aktywności zawodowej 

% Pokaż
WBP

Nominalne przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej 

Pokaż
WMINP

Przeciętna płaca minimalna brutto w Polsce 

Pokaż
WZLD

Średni kurs wymiany walut USD

Pokaż
X

PKB (c.s. z 2000r.)

mln zł Pokaż
XF

Popyt finalny, krajowy  (c.s. z 2000r.)

mln zł Pokaż
YD

Dochody osobiste ludności ogółem (c.s. z 2000r.)

mln zł Pokaż